Talat SARIKAVAK

2012 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2013-2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi'nde, 2016 yılı Haziran ayından beri de Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Modül teorik eğitimini ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Destekleyici Terapi Eğitimini tamamlamıştır. 

Türkiye Psikiyatri Derneği, Society for Neuroeconomics, TEMA Vakfı ve Buğday Derneği üyesidir.

Talat SARIKAVAK
Elektronik posta
talat.sarikavak@psikiyatristim.org
İlgi Alanları
Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar, Psikanaliz, Nörogörüntüleme, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Bozuklukları Psikiyatri alanında, Davranışçı Ekonomi ve Nöroekonomi iktisat alanında başlıca ilgi duyduğu alanlardır.

Sitenin kurucularındandır ve teknik altyapı sorumlusudur.

Çalışmalar

Poster Sunumları

Metotreksat Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu, TPD 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 23-26 Nisan 2014, Antalya, Türkiye

Makaleler

Sarıkavak, T., Balıkçı, K., Aydemir, Ö., & Grubu, D. (2017). Reliability and validity of Turkish Form of Somatic Symptom Scale and Level 2 Somatic Symptom Scale. Anatolian Journal of Psychiatry18(2), 63.