Bellek

Deliryum

Deliryumun başlıca belirtileri dikkatin odaklanmasında, sürdürülmesinde bozuklukla birlikte görülen bilinç bozukluğu; bilişte demansla açıklanmayan akut (saatler veya günler süren) değişikler ve zihinsel durumda gün boyu süren dalgalanmalardır.

Deliryumun prevalansının  %10 ile %51 arasında ve insidansının %4 ile %31 arasında olduğu görülmektedir.Yoğun bakım ünitelerinde bu oran % 80 lere ulaşabilmektedir.