Bipolar Bozukluk

Bipolar (İkiuçlu) Bozukluk

Bipolar I bozukluk ya yalnız mani dönemi  ya da mani ve çökkünlük (depresif) dönemleri geçiren hastalar için kullanılmakta olan ifadedir. Bir başka adı da manik-depresif bozukluktur. Hastalığın seyrinde yalnızca mani dönemleri ya da mani ve çökkünlük dönemleri görülüyorsa bu bozukluk iki uçlu duygu-durum bozukluğudur.Bazen yineleyen mani dönemleri  olmasına rağmen çökkünlük dönemi görülmeyebilir.Bu durumda da hastalığın ismi bipolar bozukluktur.

Bipolar II ise tekrarlayan çökkünlük dönemleri arasında zaman zaman hipomani dönemlerinin yaşandığı bir duygudurum bozukluğudur.

Hızlı döngülü bipolar bozukluk ise bir yıl içinde en az dört duygudurum (mani/hipomani ve çökkünlük ) geçirilmesi olarak isimlendirilir.

Burada mani dönemi olarak adlandırdığımız dönem depresif dönemin tam tersine aşırı neşeli, bazen öfkeli, coşkulu bir duygudurum içinde düşünce , konuşma ,hareketlilikte artış, özgüvenin artması, aşırı güçlü hissetme, kendini üstün görme, genel bir duygusal kabarma, taşkınlık, coşma ile giden bir duygu-durum bozukluğudur.