Disleksi

Öğrenme Bozuklukları (Disleksi)

Öğrenme güçlüğü ifadesi çok etmenli ve heterojen bir çok klinik durumu kapsamaktadır. Özgül öğrenme bozukluğu terimi ise, zihinsel ve duyusal engellilik, ruhsal ve nörolojik sorunlar ya da psikososyalolumsuzluklar ile açıklanamayan bir grup “spesifik” öğrenme bozukluğunu tanımlamak için kullanılır. Öğrenme bozuklukları bir çocuk veya ergenin okuma, yazılı anlatım veya matematik alanlarında genel zekâdüzeyine oranla daha düşük akademik başarı göstermesiyle karakterizedir. DSM-5’te öğrenme bozukluğu, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlerde, yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olması ve belirtilerin en az altı ay devam etmesi, şeklinde tanımlanmaktadır.

Epidemiyoloji:

Yapılan çalışmaların büyük bir kısmında öğrenme bozukluğu sıklığı okul çağındaki çocuklarda %5 ile %15 arasında değişim gösterirken, erişkinlerdeki yaygınlığı ortalama %4 olarak bildirilmiştir.Çalışmaların birçoğunda erkeklerde daha sık görüldüğü belirtilmesine rağmen son yapılan çalışmalar cinsiyetler arası pek bir farkın olmadığını göstermiştir.