Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozuklukları (OSB) çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde yer alan bir klinik tanı grubudur. Belirtiler erken çocukluk çağında başlamakta olup, sosyal-iletişimsel alanda (örn.  zayıf entegre olmuş sözel ve sözel olmayan iletişim, anormal göz kontaktı ve beden dili veya jestleri anlamakta ve kullanmakta yetersizlik ve yüz ifadesi ve beden diline kadar bariz eksiklerin varlığı) belirgin yetersizlikler ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları (örn.  basit motor stereotipiler, oyuncakları dizme veya çevirme, ekolali, idiyosentrik cümleler,  ufak değişimlerde aşırı stres, geçişlerde zorluk, sert düşünce tarzı, selamlaşma ritüelleri, her gün aynı yolu veya aynı yemeği tercih etme,  yaygın olmayan nesnelere anormal aşırı bağlılık, aşırı tekrarlayıcı veya sınırlı ilgiler) ile seyreden bir bozukluktur. (APA 2013) 
Bu çocuklarda ayrıca, acıya/sıcağa aşırı duyarsızlık, belirli ses veya dokunuşlara karşı beklenmeyen tepki, nesneleri aşırı koklama veya onlara aşırı dokunma, ışık veya hareketle görsel olarak çok meşgul olma gibi duyusal alanda aşırı ya da az duyarlılık veya çevrenin duyusal boyutuna aşırı ilgi gösterme davranışları görülebilmektedir.

EPİDEMİYOLOJİ :

- 1970 ler nadir olduğu söylenmekte idi. 
- 2000 li yıllarda artık %1 prevalans belirtildi. 
Son çalışmalar çok daha fazla rakamlar bildirmektedir. 
- Amerika hastalıkları kontrol merkezi(CDC) verdiği bilgiler:  
- 2006:  1:150  
- 2012:   1:88
- 2014:   1:64   
- Erkek>Kız  ,Erkek:Kız = 3-4 
- Normal IQ larda,   Erkek:Kız = 5.75:1 
- Düşük IQ larda,     Erkek:Kız = 1.9/1 (Fombone 2005),
olarak saptanmıştır.