Psikoloji

Deliryum

Deliryumun başlıca belirtileri dikkatin odaklanmasında, sürdürülmesinde bozuklukla birlikte görülen bilinç bozukluğu; bilişte demansla açıklanmayan akut (saatler veya günler süren) değişikler ve zihinsel durumda gün boyu süren dalgalanmalardır.

Deliryumun prevalansının  %10 ile %51 arasında ve insidansının %4 ile %31 arasında olduğu görülmektedir.Yoğun bakım ünitelerinde bu oran % 80 lere ulaşabilmektedir.

Alkol Kullanım Bozukluğu

Alkol keyif verici, yatıştırıcı, uyuşturucu bazen de ilaç olarak kullanılmıştır. Alkol sağlık sorunları, trafik kazaları ,intihar, suç oranında artma, ekonomik sorunlar gibi pek çok boyutu olan biyopsikososyal bir sorundur.

Alkol kötüye kullanımında birey içme üzerindeki  denetimini kaybeder. Bazı kişiler sürekli ve düzenli içmemekle birlikte, başlayınca çok yüksek miktarda içen, içme nöbetleri olan , kendisine ve başkasına zarar verici  olabilmektedir.

Alkol kötüye kullanımı sıklıkla başka ruhsal bozukluklarla birlikte görülmektedir. Alkolizm tanısı konan kişilerde başka maddelere bağımlılık, depresyon, duygu-durum bozuklukları, anksiyete  bozuklukları, şizofreni, kişilik bozukluklukları görülebilir.

Sosyal Fobi

Topluluk önünde konuşamıyorum, ellerim terliyor, yanaklarım kızarıyor, yeni insanlarla tanışamıyorum, çekingenim... Bu şikayetler size tanıdık geldiyse yazıyı okumaya devam edin.

Korku yaşamı veya güvenliği tehdit eden mevcut veya olası bir tehlike karşısında ortaya çıkan duygusal bir tepkidir. Korkunun böyle bir tehlike karşısında ortaya çıkması ise şarttır. Bu sayede kişi tehlikeli duruma karşı önlem alır ve yaşamını güven içinde devam ettirir.Fobiler, neden olarak gösterilen uyaranla orantılı olmayan şiddette ortaya çıkan sıkıntı hissi ve bu abartılı sıkıntı hissinin mantıksız olduğunu bilmesine karşın bireyin kaçınma davranışlarını engelleyemediği yer, durum, nesne ve işlevlere ilişkin duygu ve tepkilerini tanımlar. Bu durum bireyin özgürce yaşamasını engeller ve günlük etkinliklerini kısıtlayarak, yaşam kalitesini düşürür.

Sosyal fobi ise anksiyete bozuklukları arasında en sık görülen bozukluk türü olup, en az 6 ay süreyle kişinin başkaları tarafından değerlendirilebileceği durumlardan kaçması bundan kaygı ve korku duyması olarak özetlenebilir. Sosyal fobinin başlangıç yaşı 13-24 yaş arasındadır. Sosyal fobiklerin tedaviye başvurma süresi yapılan çalışmalar sonucunda 6 aydan 20 yıla kadar uzayabildiğini göstermektedir. Görülme sıklığı ise yüzde 25’e kadar ulaşabilmektedir. Alan çalışmalarına göre kadınlarda daha sık görülürken klinik çalışmalarda ise erkeklerde daha sık gözlenmiştir. Bunun nedeni erkeklerin tedaviye daha çok başvurması olabilir.