Sanrısal Bozukluk

Sanrısal Bozukluk

Sanrı Nedir? Sanrısal Bozukluk Nedir?

Sanrının (hezeyan, delüzyon) anlamı; kişinin yaşadığı sosyokültürel ortamla uyumsuz, aksi ispat edilse bile inanmayı devam ettirdiği, mesleki kişilerarası ve sosyal anlamda işlevselliğini bozan her türlü düşünce ve inanıştır. Değişik tipleri vardır (zarar görme, takip edilme, düşüncelerinin okunması, uzaylılar tarafından kaçırılma, peygamber olma gibi). Bir çok psikiyatrik hastalıkta gözlenebilir. Bunlardan en çok bilineni şizofreni iken burada tartışacağımız sanrısal bozuklukta da sanrılar gözlenir. Sanrısal bozuklukta genellikle tek bir sanrı tipi mevcuttur ve işlevsellik sanrısal alan dışında bozulmamıştır. Kişinin sanrısı sistemli ve süreklidir. Değişik alt tipleri mevcuttur.

Sanrılı bozukluğun A.B.D.’de yapılan çalışmalarda yaygınlığının %0.2 civarında saptandığı gösterilmiştir. Bu bozukluğun başlangıç yaşı ortalama 35-45 olduğu ve kadınlarda daha sık gözlendiği gösterilmiştir.