Bu kısımda anahtar kelimelere göre konulara ulaşmanız mümkün olacak. Şu an veritabanımızı henüz oluşturmadığımız için anahtar kelimelere ulaşamamaktasınız.

 • Depresyon ölçekleri

 • Beck

Cinsel Nesne Seçim Bozuklukları(Parafililer)


Parafililer, cinsel uyarılma ve orgazm için alışılmadık nesneler ,eylemler veya durumları içeren tekrarlayıcı yoğun cinsel dürtü,fantezi veya davranışların zorunlu olması ile karakterizedir.Parafili diyebilmek için kişinin zorunlu ve tekrarlayıcı bazı koşullara bağlı olarak orgazm olabilmesi gerekir.Zaman zaman yapılan farklı cinsel etkinlikler parafili olarak değerlendirilmez.


Belirtileri


Parafili çeşidine göre belirtiler görülebilir.Parafilik davranışlar çoğunlukla 18 yaşından önce başlar ve en sık 15-25 yaş arasında görülür.Tüm parafililerde ortak olan özellikler; parafilik fantezi ve davranışlar kalıcı ,yineleyici,ritüelize olup tüm mental yaşantıya yayılmıştır.Parafili ,cinsel doyumun temel yöntemidir.


Risk ve Sebepleri


Sebepleri henüz tam aydınlatılamamıştır.Başlangıçta tüm insanlar çocukluklarının erken dönemlerinde parafili kabul edilecek arzulara sahiptir.Normal gelişimde 5-6 yaşlarında bu arzuların etkisi zayıflar.Parafilik kişide, bu gelişimin daha erken aşamalarında takılma mevcuttur.Davranışçı kurama göre cinsel nesne seçimi bozukluğunun açıklaması öğrenme kuramıyla yapılmaktadır.Görülme sıklığı ile ilgili güvenilir bilgi az olmakla beraber tahminlerden daha sık olduğu anlaşılmaktadır.Erkeklerde daha sık görülür.


Tanısı


DSM 5 (Amerika Psikiyatri Birliği mental hastalıklar tanı kılavuzu) tanı ölçütlerine göre tanı konulur.Parafililerde tanı konulurken çoğunlukla en az 6 aylık bir süre boyunca ,yineleyici biçimde cinsel olarak uyarılma maddesi aranır,işlevsellikte kayıp olmalıdır.


Alttipler


Bazı Parafili Çeşitleri:
Teşhircilik-Gösterimcilik(egzibisyonizm);cinsel organlarını başkalarına göstererek cinsel doyum sağlama tutkusudur.
Gözetlemecilik(voyörizm);başkalarının cinsel organlarını ya da cinsel davranışlarını gizlice gözetleyerek cinsel doyum sağlama tutkusudur.
Sürtünmecililk(Frottörizm);rızası olamayan bir kişiye dokunma ya da sürtünme
Pedofili;çocuklarla cinsel ilişki tutkusu
Mazokizm;kendine acı verdirerek cinsel doyum sağlama tutkusu
Sadizm;başka birine psikolojik ya da fiziksel olarak ıstırap verme
Fetişizm;başkaları için cinsel anlamı olmayan ,fakat birey için cinsel çekicilik kazanmış bir nesne ile cinsel doyum tutkusu
Transvestisizm(karşıt giyimcilik);erkeğin kadın,kadının erkek gibi giyinme ,görünme tutkusu ve bundan özel bir cinsel hoşlanma


Ayırıcı Tanısı


Patolojik boyutta olmaksızın ,cinsel yaşantıya zenginlik katan fanteziler,davranışlar ve cinsel uyarılma için kullanılan objeler,parafili olarak değerlendirilmemelidir.Mental retardasyonda,obsesif kopulsif bozuklukta,organik mental sendromlarda ve psikotik bozukluklarda parafilik davranışlar ortaya çıkabilir.


Tedavisi


Cinsel nesne seçimi bozukluklarında tedavi güçtür.Hastanın tedavi motivasyonunun yüksek olması tedavi başarısını etkiler.Sağaltıma başvuru nadirdir.Hastalarda terapi yöntemleri ve gerekli görülürse ilaç kullanılabilmektedir.


Dr. Ahmet HERDEM


Kaynaklar

1Ruh Sağlığı Ve Bozuklukları Cilt 2/Prof.Dr.M.Orhan Öztürk Prof. Dr. Aylin Uluşahin /11. baskı

2CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi Ve Araştırma Derneği) Resmi internet Sitesi

3Amerikan Psikiyatri Birliği (2013)Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı(DSM 5)(Çev.ed:Ertuğrul Köroğlu)Hekimler Yayın Birliği,Ankara ,2014

4PARAFİLİLER/Prof.Dr.Ali Bozkurt,Psk.Dr.Zeynep Gülçat

Not: Bu makalenin içeriği yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır ve sağlık görevlilerinin tavsiyelerinin yerine geçecek şekilde ele alınmamalıdır. Eğer hastalık şüphesi duyuyorsanız en yakın ruh sağlığı birimine ya da sağlık kuruluşuna başvurun.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16