Bu kısımda anahtar kelimelere göre konulara ulaşmanız mümkün olacak. Şu an veritabanımızı henüz oluşturmadığımız için anahtar kelimelere ulaşamamaktasınız.

  • Depresyon ölçekleri

  • Beck
2016-02-01 14:31:41

TELEVİZYONU KAPATMAK İÇİN BİR NEDEN DAHA


Teknolojik ilerleme bir yandan iletişimimizi kolaylaştırırken bir yandan da kişilerarası iletişimi giderek azaltmakta adeta kendi kendine yetebilen bireyler ortaya çıkarmaktadır.

Elektronik devreler, bakır iletkenler artık evimizde, sokakta, işyerlerimizde kısaca her yerde. Birbirimizin değil televizyonun, akıllı telefonun yüzüne bakıyoruz.

Televizyonun çocuklar üzerine etkilerine baktığımızda çocukların bilişsel (kognitif) gelişiminin olumsuz yönde etkilendiğini görmekteyiz.
Ülkemizdeki durumu bilmemekle beraber Amerika Birleşik Devletleri’nde ev başına düşen televizyon seti 2.86’ya ulaşmaktadır. Evlerdeki yaşayan insan sayısından daha fazla televizyon evlerde yer almaktadır.Zihin teorisi (Theory of Mind) okul öncesi dönemde 4-5 yaş civarında geliştiği öne sürülen bir teoridir. Bu teori kişinin kendi zihninin ve başkalarının zihinlerinin nasıl çalıştığını, duyguların, arzuların, inançların nasıl oluştuğu konusuyla ilgilidir. Otizm spektrum bozuklukları, şizofreni, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu zihin teorisinin olağan gelişmediği hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalarda araştırmacılar yatak odalarında televizyon bulunan ve fazla televizyon izleme öyküsü olan çocukların diğer insanların inançlarını, arzularını anlamakta zorlandığını ve bilişsel gelişimlerinin yavaşladığını göstermişlerdir (The Relation Between Television Exposure and Theory of Mind Among Preschoolers” November 19, 2013 in the Journal of Communication). Bu bulgular zihin teorisinin olağan gelişiminin bu çocuklarda yeterince olgunlaşmadığını ve sosyal davranışlarının da bu yüzden olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Çocuklar zihin teorisinin gereklerini başarılı bir şekilde yerine getirebildiklerinde sosyal ve bilişsel gelişimlerinde çok önemli bir kilometre taşına ulaşmıştır diyebiliriz. Bu çocuklar sosyal ilişkilerde daha başarılı, daha duyarlı, diğer çocuklarla etkileşimde daha işbirlikçi ve amaçlarına daha kolay ulaşırlar.

Fiziksel aktivitede bulunmak, bir müzik enstrümanı çalmak ve çocuğun etkileşimde bulunduğu el, göz hareketlerini gözleyebildiği “gerçek dünyada” oyun oynaması çocuğun sağlıklı beyin gelişimini sağlaması için önemlidir. Çocukluğunu iki boyutlu ekranlarda geçiren insanoğlunun zihinlerinde ve vücutlarında kısa devreye neden olacağı kaçınılmazdır.

Gittikçe artan çalışmalarda sağlıklı bir bilişsel gelişim için gerekli olan farklı beyin bölgeleri arasındaki sinirsel bağlantıların hareketsiz bir hayat ve aşırı miktarda televizyon izlenmesi ile bozulduğu ortaya konmuştur.

Ülkemizde de televizyonun çocuklar üzerindeki olabilecek olumsuz etkileriyle ilgili bilinç düzeyi giderek artış göstermekte; fakat farkındalığımızın daha da artması gerekmektedir.
Saygılarımla

Not: Bu makalenin içeriği yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır ve sağlık görevlilerinin tavsiyelerinin yerine geçecek şekilde ele alınmamalıdır. Eğer hastalık şüphesi duyuyorsanız en yakın ruh sağlığı birimine ya da sağlık kuruluşuna başvurun.