Bu kısımda anahtar kelimelere göre konulara ulaşmanız mümkün olacak. Şu an veritabanımızı henüz oluşturmadığımız için anahtar kelimelere ulaşamamaktasınız.

 • Depresyon ölçekleri

 • Beck
2016-04-16 00:18:58

Otizm Spektrum Bozuklukları


  Toplumda sıklıkla herkesin duyduğu fakat tam olarak ne olduğunu bilmediği bir hastalıktır otizm. Öncelikle size otizm ve otizm spektrum bozukluğu derken ne kastetiğimizi kısaca anlatmak isterim.

   Otizm spektrum bozuklukları çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde yer alan bir klinik tanı grubudur. Belirtiler erken çocukluk çağında başlamakta olup, sosyal iletişim alanda belirgin yetersizlikler ve sınırlı tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden bir bozukluktur.

   Otizm spektrum bozukluğu kavramı 2013 yılında yayınlanan DSM-5 ile günlük pratiğimize girmiş olup otizm, Asperger ve diğer hastalıkları tek bir tanı grubu içine almıştır. Yazının kalanında sadece kafa karıştırmamak için otizm terimini kullanacağım.

 Peki bu tanımlamadan biz ne anlamalıyız. Otizm tanıı çocuklar gelişimilerinin belirli bir aşamasından sonra yaşıtlarına göre sosyal iletişim alanlarında geri kalmakta. Ayrıca tekrarlayıcı davranışları ve ilgi alanları da mevcut. Bunu biraz açarsak aşağıdaki tablolarda yaşıtlara göre otistik çocukların neleri yapamadıklarını özetledik.
 
 6-9 AY
 • Bebekte konuşanın yüzüne bakmama
 • Annesinin sesine sesli yanıt vermeme
 • Anormal yüksek ses tonunda ciyaklama
 • Göz kontağı kurulamayışı
 • Karşılıklı gülümseyişin olmaması veya nadir olması
 • Adı çağrılınca bakmama
 • Nötr olma
 • Motor gelişiminde gecikme
 • Kaslarının gevşek olması
 • Oyun esnasında tekrarlayıcı hareketler
 • Bazı oyuncaklara ve uğraşılara aşırı ilgi , tekrarlayıcı oyunlar
 • Huzursuz olduğunda zor sakinleştirilmesi

Otizmli çocukların belirtileri 13-14. aydan sonra sıklıkla kendini belli eder.
 • Bu dönemde de göz kontağında yetersizlik, göz takibinin az olması
 • Sosyal gülümseyişin az olması
 • Oyuncaklarla uygun oynamama
 • Etkileşime girmede yetersizlik
 • Olumlu duygu paylaşımında kısıtlılık
 • Tekrarlayıcı hareketler
 
   Peki hangi belirtiler olduğunda hemen çocuğumuzu çocuk psikiyatristine götürmeliyiz derseniz aşağıdaki belirtiler bizim için daha anlamlıdır.
 • Gülümseye yanıt az veya yoktur
 • Onunla konuştuğunuzda yüzünüze bakmaz veya az bakar
 • İlgilendiği nesne veya olaya işaret ederek sizin bakmanızı sağlamaz
 • Etkileşime girmek zordur, evebeyni bile az etkileşime girer
 • Spontan takliti yetersizdir
 • Çocuk işaret ettiğiniz nesneye bakmaz
 • Adını çağırdığınızda size bakmaz
 • Çocuk bir yaşından büyükse 5'den fazla sessiz harf çıkaramaz.

   Otizmin tanısını koymak tabi ki bu kadar kolay değildir. Fakat yukarıda yazılanlar sizde şüphe uyandırdı ise en kısa sürede çocuğunuzu bir çocuk psikiyatristine götürmenizi öneriyoruz. 

   Bir sonraki yazımızda ek tanılardan, risk faktörlerinden ve tedaviden bahsedeceğiz.
Saygılarımla
Yekta ÖZKAN

Not: Bu makalenin içeriği yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır ve sağlık görevlilerinin tavsiyelerinin yerine geçecek şekilde ele alınmamalıdır. Eğer hastalık şüphesi duyuyorsanız en yakın ruh sağlığı birimine ya da sağlık kuruluşuna başvurun.