Bu kısımda anahtar kelimelere göre konulara ulaşmanız mümkün olacak. Şu an veritabanımızı henüz oluşturmadığımız için anahtar kelimelere ulaşamamaktasınız.

  • Depresyon ölçekleri

  • Beck
2016-11-18 12:24:33

PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ NEDİR?


PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ NEDİR?
Psikanaliz ile ilgili geçmişten günümüze kadar doğru ve yanlış birçok yorum yapılmış olup üzerinde çok fazla konuşulmuştur. Psikanalizin etkilerini sanat, tarih, bilim dünyası dâhil insanın var olduğu her yerde görebiliriz.

Psikanalitik psikoterapi nasıl tanımlanır?
Psikanalizi bireyin içsel dünyasına ve bu içsel dünyanın geçmiş ve şimdiki arasındaki etkisine yönelik farkındalığının artmasıyla problemlerini anladığı ve çözdüğü bir terapötik bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Psikanalitik psikoterapi diğer birçok terapiden kişilik ve duygular üzerinde köklü bir değişiklik yapmasıyla ayrılmaktadır.

Psikanalitik psikoterapi ne işe yarar, kimlere uygulanır?
Psikanalitik psikoterapi karmaşık, köklü ve bilinçdışı temelli olan duygusal ve ilişki problemlerinin anlaşılmasına ve değiştirilmesine yardımcı olarak psikolojik belirtilerin ve stresin azaltılmasına yardımcı olur. Günümüzde psikanalize sadece ciddi psikiyatrik hastalık tanısı olan insanlar değil, hayatlarının anlamlarını yitirdiğini düşünen günlük ilişkileri ile ilgili çatışmalar yaşayan kişiler de başvurmaktadır.
Psikanalitik  psikoterapi, hem kendi başına bir tedavi hem de diğer tedavi şekillerine ek olarak çeşitli psikolojik bozukluklar için etkili bir tedavi sağlar. Hastanın zihinsel ve fiziksel sağlığına, refah ve yaşamlarını daha etkili bir şekilde yönetebilme yeteneklerine önemli ölçüde katkıda bulunur.

Psikanalitik psikoterapiye kimler uygundur?
Psikanalitik psikoterapinin birey için tercih edilen bir tedavi olup olmadığı, çeşitli faktörlere bağlıdır. Psikanalitik psikoterapinin ilgili kişi için uygun bir tedavi olup olmadığına karar vermeden önce deneyimli bir psikoterapistle bir veya daha fazla ön görüşme yapmak genellikle yararlıdır. Bazen tedavi kısa olabilir ancak genel olarak psikoanalitik psikoterapi, hem hasta hem de terapist için önemli bir taahhüt içeren uzun vadeli bir tedavi olarak düşünülür.

Tedavi sürecinde terapistin rolü nedir?
Terapistle olan ilişki, tedavide çok önemli bir unsurdur. Terapist, hastanın iç dünyanın bilinçdışı kalıplarının hastanın terapistle olan ilişkisine (aktarım) yansıyacağı bir işlemi kolaylaştıran özel bir ortam sunar. Bu süreç, hastalara bu kalıpları aşamalı olarak tanımlamaya ve onlardan haberdar olmak için bunları anlama ve değiştirme kapasitesini geliştirmeye yardımcı olur.

Psikanaliz gerçekten etkili midir, işe yarar mı?
Psikanalizin bireyin yaşamında ortaya çıkarmış olduğu değişiklikler günümüzde çeşitli beyin görüntüleme (fMRI, PET vb.) yöntemleri ile de gösterilmektedir. İncelikli ve nispeten uzun süreli bir terapi süreci olan psikanalitik psikoterapinin birey ve toplum üzerindeki etkisi bizim toplumumuzda da giderek artan bir merakla takip edilmektedir.

Not: Bu makalenin içeriği yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır ve sağlık görevlilerinin tavsiyelerinin yerine geçecek şekilde ele alınmamalıdır. Eğer hastalık şüphesi duyuyorsanız en yakın ruh sağlığı birimine ya da sağlık kuruluşuna başvurun.