Bu kısımda anahtar kelimelere göre konulara ulaşmanız mümkün olacak. Şu an veritabanımızı henüz oluşturmadığımız için anahtar kelimelere ulaşamamaktasınız.

  • Depresyon ölçekleri

  • Beck
2016-11-19 18:05:49

Kayıptan Sonra


KAYIPTAN SONRA

Fatma Hanım 70 yaşında iyi eğitim görmüş, kendine bakımı gayet iyi olan, nazik, hayat tecrübesi olan görgülü bir kadındır. Fatma Hanım 65 yaşında iken çok sevdiği biricik eşini kalp krizi sonrası aniden kaybetmiştir. Eşinin kaybı onu derinden sarsmıştır. Eşi onun için sadece bir eş değil, hayata dair nerdeyse sahip olduğu tüm tecrübeleri  birlikte yaşadığı öğretmenidir. Eşinin kaybını ortaya çıkardığı derin boşluğu 2 evladı ile doldurmaya çalışmış ve onlara daha sıkı bağlanmıştır. Fakat Fatma Hanım eşinin kaybından 2 yıl sonra çok sevdiği oğlunun kanser olduğunu öğrenmiştir ve bir yıl içinde oğlunu kaybetmiştir. Fatma Hanım oğlunun kaybı sonrası eşinin kaybına göre çok daha fazla acı yaşamıştır. Fakat oğlunun kaybından sonra Fatma Hanım’da eşinin kaybından sonra olmayan bazı belirtiler ortaya çıkmıştır.  Fatma Hanım ihtiyacı olmadığı halde evine eşyalar almaya başlamış. Kozmetik ürünlerine merakı artmış ve satın almış. Paraya ihtiyacı olan komşuna bütçesine zora sokacak miktarlarda borç vermeye başlamış.  Bu belirtiler üzerine hayatta olan oğlu tarafından psikoloğa götürülmüş. Mevcut belirtiler manik belirtiler olarak yorumlanmış ve bir psikiyatriste yönlendirilip antimanik tedavinin başlanması önerilmiş. Hasta bu tavsiye üzerine psikiyatriste götürülmüş ve gerekli tetkikler sonrası hastaya bipolar bozukluk tanısıyla antimanik tedavi başlanmış. Fatma hanım tedaviden fayda görmemiş. Aslında Fatma Hanım zaten hiçbir zaman hasta olduğunu kabul etmemiştir. Yaptığı davranışlardan şikayetçi değildir. Hatta çevresindekilere kendisini rahatlattığını söylemektedir. 

Bir süre sonra Fatma Hanım oğlu tarafından başka bir psikiyatriste götürülür. Ayrıntılı bir öyküsünün alınması sonrası, psikiyatrist tarafından Fatma Hanım’ın bu davranışlarının oğlunun kaybı sonrası ortaya çıkan yas reaksiyonu olduğu kanısına varılmıştır. Mevcut kullanmakta olduğu ilaç tedavisi sonlandırılmış. Hastayla beraber düzenli olarak terapötik görüşmelerin başlanmasına karar verilmiştir. Her hafta devam eden görüşmeler sonrası Fatma Hanım’ın kendisini ekonomik olarak zora sokan alışverişleri azalmış ve 3 ay sonunda tamamen kaybolmuştur. Devam eden terapi süreci boyunca Fatma Hanım onun için önemli olan tüm kayıplardan bahsetmiş ve bu kayıpların kendisinde ortaya çıkardığı duygusal çalkantılardan bahsetmiştir. Yaklaşık 1 yıl sonunda Fatma Hanım’ın terapötik süreci sonlanmış ve Fatma Hanım kendi iç dünyasına yönelik farkındalığında belirgin bir ilerleme katetmiştir.

Hayatımız kazanımlar ve kayıplar arasında gidip gelmektedir. Bize haz veren şeylerin kaybından sonra her birey farklı tepki verir ve çoğu zaman çevresindeki insanlar tarafından tam olarak anlaşılamaz. Kayıp dış dünyada gerçekleşmiştir. Fakat kişinin zihninde kayıba yönelik anılar, tasarımlar vardır ve kişi var oldukça da varlığını sürdürecektir. Yukardaki yazıda da gördüğümüz gibi Fatma Hanım evladının kaybından sonra beklenildiği gibi onun için belki de hayatının en büyük haz kaynağından vazgeçememiş ve çeşitli semptomlar ortaya çıkarmıştır. Fakat bir süre boyunca  Fatma Hanım’ın durumu anlaşılamamıştır. Bu nedenle yas süreci hakkında daha fazla bilgi ve ilgi sahibi olmak, kişilerin hayatında büyük farklılıklar ortaya çıkaracaktır.

 

Not: Bu makalenin içeriği yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır ve sağlık görevlilerinin tavsiyelerinin yerine geçecek şekilde ele alınmamalıdır. Eğer hastalık şüphesi duyuyorsanız en yakın ruh sağlığı birimine ya da sağlık kuruluşuna başvurun.