Bu kısımda anahtar kelimelere göre konulara ulaşmanız mümkün olacak. Şu an veritabanımızı henüz oluşturmadığımız için anahtar kelimelere ulaşamamaktasınız.

  • Depresyon ölçekleri

  • Beck
2016-11-30 15:26:28

Otizm Spektrum Bozuklukları-2


Daha önce ilk bölümünü yayınladığımız yazı dizimizin ikinci bölümünde size otizme eşlik edebilecek psikiyatrik rahatsızlıklardan ve tedavisinden bahsedeceğiz.

Yapılan çalışmalar sonucunda otizmli bireylerde %70-100 arasında ek psikiyatrik hastalık bulunur. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz, otizmli bireylerde en az bir tane tedavi edilmesi gereken başka bir psikiyatrik rahatsızlık bulunmaktadır. Neymiş bunlar derseniz başlıcaları her türlü kaygı bozukluğu (ayrılma anksiyetesi, okul reddi, sosyal fobi gibi), obsesif-kompulsif bozukluk, depresyon, psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, tik bozuklukları, madde kötüye kullanımı, yeme ve uyku problemleridir.

Gelelim en önemli soruya. Otizm tedavi edilebilir mi?
Bu soruya en güzel yanıt şu olacaktır. Mucizevi tedavisi olmayan bir durum için, genelde sayısız tedavi yöntemi üretilir. Geniş Otizm gruplarında etkinliği bütün olgularda kanıtlanmış bir yöntem ne yazık ki henüz söz konusu değildir. En çok kanıta dayalı veri olan tedavi yaklaşımı davranışçı yöntemlerdir. Yani bir internet sitesi ya da gazete manşetinde otizmin mucizevi tedavisi, şu otu kaynatın için iyi geliyor, şunu yiyin bunu yemeyin tarzında bir haber gördüğünüzde şunu bilin ki ne yazık ki şimdilik bunların hiç biri gerçek değildir. İşin kötü tarafı kötü niyetli ve bu işten para kazanmak isteyen kişiler bilerek ya da bilmeyerek otizmli bireylerin ebeveynlerini ister istemez bu haberlerle heyecanlandırmakta ve işin sonucunda da hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Kim bilir belki de gerçekten bu denilen şeyler iyi gelebilir. Fakat biz bilim insanı isek ve bilime inanıyorsak bir tedavi yönteminin işe yaradığını gösterebilmek için randomize çift-kör kontrollü geniş örneklem sayısının kullanıldığı ve istatistiki yöntemlerle etkinliği kanıtlanmış olması gerekmektedir.

Peki elimizde ne var. Öncelikle eşlik eden hastalıklar iyi sorgulanmalıdır. (psikiyatrik, nörolojik-epilepsi gibi). Onların tedavisi düzenlendikten ve özel eğitime engel durum kalmadıktan sonra (uyku bozuklukları, davranış bozuklukları gibi) hastanın hemen eğitime başlaması önerilir. Ebeveynlerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi özellikle küçük yaşlardaki çocukların eğitiminde temel rol almalıdır. 1987 ve 1993’te Lovaas ve ark.’ın otizmli bireylerin yarısında erken yoğun eğitimle ‘normal işlev’ bildirmeleri otizmde beklenilenden fazla düzelme olabileceğini ve uygun yaklaşımlarla tama yakın düzelme bile görülebileceğini bildirmiştir.

Peki ilaç tedavisi var mı? Şu anda otizme özgü bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Davranışsal sorunlarda ve eşlik eden hastalıkların tedavisi için ilaçlar kullanılabilir.

Otizm ile ilgili yazısı için çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Yekta ÖZKAN’a teşekkürü borç biliriz.

Not: Bu makalenin içeriği yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır ve sağlık görevlilerinin tavsiyelerinin yerine geçecek şekilde ele alınmamalıdır. Eğer hastalık şüphesi duyuyorsanız en yakın ruh sağlığı birimine ya da sağlık kuruluşuna başvurun.