Categories
Bilişsel Bozukluklar

Demans (Bunama)

Demans bilişsel işlevlerin ilerleyen bir süreç zarfında bozulmasıdır. Bellek,dikkat,düşünme ve kavramada zorluk meydana gelmektedir.Bunun yanında duygu-durum,kişilik ,sosyal işlevlerde etkilenir.Hafıza kaybı tek başına demans olarak değerlendirilmemelidir.Demans tanısı için bellek yetersizliğinin yanında en az bir başka bilişsel yetersizlik daha gereklidir.( yargılama ,konuşma dilinde bozulma,günlük aktiviteleri yerine getirmede zorluk gibi) Demansın sıklığına baktığımızda 65 yaşın üzerinde sıklığı yaklaşık […]

Categories
Duygudurum Bozuklukları

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk ya yalnız mani dönemleri ya da mani ve çökkünlük(depresif) dönemleri geçiren hastalar için kullanılmakta olan ifadedir. Bir başka adı da manik-depresif bozukluktur. Hastalığın seyrinde yalnızca mani dönemleri ya da mani ve çökkünlük dönmeleri görülüyorsa bu bozukluk iki uçlu duygudurum bozukluğudur. Bazen yineleyen mani dönmeleri olmasına rağmen çökkünlük dönemi görülmeyebilir. Bu durumda da hastalığın […]

Categories
Bağımlılıkla İlişkili Hastalıklar

Kumar Bağımlılığı

Kumar oynamak bazı insanlar için ciddi bir problem haline gelebilmektedir. Kompulsif ve alışkanlık haline gelmiş kumar oynama bir insanın hayatını mahvedebilir. Kişiler arası problemler ve parasal zorluklar nedeniyle acı çekerler.Bazen de bir insanın hayatına mal olabilmektedir. Tanım Kompulsif yada patolojik kumar olarak adlandırılan durumda oynayan kişi kumar oynamaya karşı var olan dürtüleri engelleyemez. Bu durum […]

Categories
Bağımlılıkla İlişkili Hastalıklar

Aşk ve Seks Bağımlılığı

Aşk ve seks tıpkı madde bağımlılığı gibi yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Aşk bağımlılığı hayat boyunca sonunda hayal kırıklığı yaratan umutlar ve korkularla devam eder. Bağımlılık yapan seksüel davranışlar diğer kompulsif davranışlar gibidir. Normal giden hayatta yıkıcı bir etkiye sebep olur. Seks bağımlılığında kişinin motivasyonu davranışın kendisinden daha ön plandadır. Seks bağımlıları seksüel duygu ve eylemlerini […]

Categories
Bağımlılıkla İlişkili Hastalıklar

Madde Bağımlılığı

Psikoaktif madde kullanımı ve bağımlılığı hem ülkemizde hem dünyada giderek artış göstermektedir. Madde kullanımı sonucunda kullanan bireyde hem sakinleştirici hem uyarıcı etki olabilmesine karşın kişide daha fazla alma isteği ve alınmadığında yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaktadır. Tek seferlik kullanım düşüncesiyle başlanan madde kullanımında bağımlılığın ne şekilde seyredeceği ve ne şiddette olacağı öngörülmesi çok zordur. Başlıca sayabileceğimiz […]

Categories
Bilişsel Bozukluklar

Deliryum

Deliryumun başlıca belirtileri dikkatin odaklanmasında ,sürdürülmesinde bozuklukla birlikte görülen bilinç bozukluğu; bilişte demansla açıklanmayan akut ( saatler veya günler süren) değişikler ve zihinsel durumda gün boyu süren dalgalanmalardır. Deliryumun prevalansının %10 ile %51 arasında ve insidansının %4 ile %31 arasında olduğu görülmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde bu oran % 80 lere ulaşabilmektedir. Belirtiler Deliryumlu hastaların dikkati […]

Categories
Bağımlılıkla İlişkili Hastalıklar

Alkol Bağımlılığı

Alkol keyif verici ,yatıştırıcı,uyuşturucu bazen de ilaç olarak kullanılmıştır.Alkol sağlık sorunları,trafik kazaları,intihar,suç oranında artma ,ekonomik sorunlar gibi pek çok boyutu olan biyopsikososyal bir sorundur. Alkol kötüye kullanımında birey içme üzerindeki denetimini kaybeder.Bazı kişiler sürekli ve düzenli içmemekle birlikte ,başlayınca çok yüksek miktarda içen, içme nöbetleri olan ,kendisine ve başkasına zarar verici olabilmektedir. Alkol kötüye kullanımı […]

Categories
Psikosomatik Hastalıklar

Hastalık Hastalığı (Hipokondriazis)

Hipokondriazis terim olarak Hipokrat zamanından beri kullanıma gelen bir sözcüktür. Hipokrat o dönemde kaburgaların alt kısmında (anatomik olarak hipokondrium olarak tanımlanır) sıkça görülen ağrılar nedeniyle bu sözcüğü kullanmıştır. Günümüzde hipokondriazis bedende bir bozukluk olmadığı halde kişinin bedensel hastalığı olduğu yönünde sürekli bir uğraş içinde olması anlamında kullanılır. Yapılan bütün tıbbi tetkikler aksini ispatlasa da kişi […]

Categories
Psikotik Bozukluklar

Şizofreni

Şizofreni, genellikle genç yaşlarda başlayan, kişinin dış dünyadan uzaklaşarak içine kapandığı; duygu, düşünce ve davranışlarında önemli bozuklukların ortaya çıktığı, beynin yapı ve işleyişinde değişiklerin saptandığı, kronik seyirli biyolojik bir beyin hastalığıdır. Belirtiler Bu hastalarda gerçek dışı algılar ve düşünceler, toplumdan uzaklaşma, öz bakımda, düşünce üretiminde, soyut düşünme becerisinde ve duygusal ifadelerde azalma sık görülen belirtilerdir. […]

Kadir AŞÇIBAŞI

2005 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi ‘nden mezun oldu. 2012 – 2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzman Psikiyatrist olarak görev yapmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Modül teorik eğitimini ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Destekleyici Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Psikanaliz, Nöropsikanaliz, Psikofarmakoloji […]