Categories
Bilişsel Bozukluklar

Demans (Bunama)

Demans bilişsel işlevlerin ilerleyen bir süreç zarfında bozulmasıdır. Bellek,dikkat,düşünme ve kavramada zorluk meydana gelmektedir.Bunun yanında duygu-durum,kişilik ,sosyal işlevlerde etkilenir.Hafıza kaybı tek başına demans olarak değerlendirilmemelidir.Demans tanısı için bellek yetersizliğinin yanında en az bir başka bilişsel yetersizlik daha gereklidir.( yargılama ,konuşma dilinde bozulma,günlük aktiviteleri yerine getirmede zorluk gibi) Demansın sıklığına baktığımızda 65 yaşın üzerinde sıklığı yaklaşık […]