Categories
Çocukluk Çağı Ruhsal Hastalıkları

Öğrenme Bozuklukları (Disleksi)

Öğrenme bozuklukları, zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlerde, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla karakterizedir. Yapılan çalışmaların büyük bir kısmında öğrenme bozukluğu sıklığı %2 ile %8 arasında değişmektedir ve okul çağı çocuklarının en az %5’ini etkilemektedir. Çalışmaların bir […]