Hezeyan
Hezeyan
Sanrısal Bozukluk

Sanrısal Bozukluk

Sanrısal Bozukluk Sanrının (hezeyan, delüzyon) anlamı; kişinin yaşadığı sosyokültürel ortamla uyumsuz, aksi ispat edilse bile inanmayı devam ettirdiği, mesleki kişiler arası ve sosyal anlamda işlevselliğini …

Şizofreni

Şizofreni

Şizofreni Şizofreni, genellikle genç yaşlarda başlayan, kişinin dış dünyadan uzaklaşarak içine kapandığı; duygu, düşünce ve davranışlarında önemli bozuklukların ortaya çıktığı, beynin yapı ve işleyişinde değişiklerin …