Yeme Bozukluğu
Yeme Bozukluğu
Bulimiya Nervoza

Bulimiya Nervoza

Bulimiya Nervoza Anoreksiya nevroza gibi son zamanlarda adını daha sık duymaya başladığımız hastalıklardan birisi “bulimiya nervoza”. Kelime anlamına bakacak olursa bous (öküz) ve limos (açlık) …

Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya Nervoza Teknolojinin gelişmesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ile anoreksiya nervoza toplumumuz tarafından daha çok duyulan ve bilinmeye başlanan yeme bozukluğu hastalıklarından birisidir. Oysaki anoreksiya …