Categories
Çocukluk Çağı Ruhsal Hastalıkları Psikiyatri Psikoloji

Akran Zorbalığı

Çocuğun okuldaki güven ve emniyet duygularını zayıflatan ve bu nedenle uyum ve ilerlemesini bozan en önemli faktörlerden biri de sınıf arkadaşları tarafından mağdur edilmektir. Düzenli olarak alay edilen ya da saldırıya uğrayan çocuk, okulu tehditkar bir yer olarak algılayabilir ve dolayısıyla okula karşı olumsuz tutum ve duygular besleyerek zamanla okuldan soğuma ve uzaklaşma davranışı gösterebilir.

Categories
Çocukluk Çağı Ruhsal Hastalıkları Kaygı Bozuklukları Psikiyatri Psikoloji

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı; bir sınav ya da herhangi bir değerlendirme öncesi, esnasında veya sonrasında, sınavın ya da değerlendirmenin olası olumsuz sonuçlarına yönelik ortaya çıkan, gerekli performansı göstermeye engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun olarak hissedilen duygusal, fizyolojik ve davranışsal tepkilerdir.

Categories
Çocukluk Çağı Ruhsal Hastalıkları

Öğrenme Bozuklukları (Disleksi)

Öğrenme bozuklukları, zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlerde, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla karakterizedir. Yapılan çalışmaların büyük bir kısmında öğrenme bozukluğu sıklığı %2 ile %8 arasında değişmektedir ve okul çağı çocuklarının en az %5’ini etkilemektedir. Çalışmaların bir […]

Categories
Çocukluk Çağı Ruhsal Hastalıkları

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)  çağımızın en sık tanı konulan çocukluk ve ergenlik dönemi psikiyatrik rahatsızlıklarından birisidir. Ergenlik öncesi dönemdeki çocuklarda görülme sıklığı %3 ile %7 arasında değişmektedir. DEHB tanısı erkeklerde kızlara oranla 2-9 kat daha sık görülmektedir. Hastalığın adından da anlaşılabileceği gibi DEHB’de dikkatin yeterince toplanamaması, hiperaktivite (küçük çocuklarda aşırı hareketlilik-ergenlerde huzursuzluk hissi) ve […]