Categories
Duygudurum Bozuklukları

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk ya yalnız mani dönemleri ya da mani ve çökkünlük(depresif) dönemleri geçiren hastalar için kullanılmakta olan ifadedir. Bir başka adı da manik-depresif bozukluktur. Hastalığın seyrinde yalnızca mani dönemleri ya da mani ve çökkünlük dönmeleri görülüyorsa bu bozukluk iki uçlu duygudurum bozukluğudur. Bazen yineleyen mani dönmeleri olmasına rağmen çökkünlük dönemi görülmeyebilir. Bu durumda da hastalığın […]

Categories
Duygudurum Bozuklukları

Major Depresyon

Depresyonu, ya da daha Türkçe ifadeyle çökkünlüğü, çeşitli tanımlamalar olmakla beraber kişinin sosyal hayatını ve günlük işlerini yapmasını engelleyen mutsuz ve ümitsiz olma hali olarak tanımlayabiliriz. Günümüz dünyasında, yaşamda büyük kolaylıklar yaşıyor olsak da mutsuzluk ve ümitsizlik hali giderek yaygınlaşmakta, dolayısıyla insanlar depresyona girdiğini zannetmekte ve sürekli bundan bahsetmektedir. Fakat aslında üzüntü, keder, ümitsizlik hayatın […]