Categories
Fobik Kaygı Bozuklukları Kaygı Bozuklukları Psikiyatri Psikoloji

Korkularımız

Hayatta kalmamız sağlayan yegane duygulardan biridir korku. Tehlikeden uzak kalmamızı sağlayan alarmlarımız… Bazılarımız daha çabuk korkar, bazılarımız farklı nesnelerden durumlardan. Peki neden korkarız? Korku zaman zaman kaygı, zaman zaman da fobi ile karıştırılır. Kaygılar daha çok bizim iç dünyamıza ilişkilidir ve genellikle soyuttur. Gelecek kaygısı, performans kaygısı gibi… Birbirinin yerlerine de kullanılırlar fakat daha doğru […]

Categories
Fobik Kaygı Bozuklukları Kaygı Bozuklukları

Agorafobi

Adı halk arasında çok az duyulmuş olsa da yirmi yedi ülkeden 136 binden fazla katılımcının yer aldığı toplum tabanlı çalışmada agorafobinin yaşam boyu ve 12 aylık görülme sıklığı sırasıyla %1,5 ve %1 olarak saptanmıştır. Hastaların işlevselliğini çok olumsuz etkileyen ve sık görülen agorafobi hastalığını daha detaylı olarak tanıtmak istedim. 1871 yılında Avusturyalı psikiyatrist Carl F.O. […]

Categories
Fobik Kaygı Bozuklukları Kaygı Bozuklukları

Özgül Fobi

Korku yaşamı veya güvenliği tehdit eden mevcut veya olası bir tehlike karşısında ortaya çıkan duygusal bir tepkidir. Korkunun böyle bir tehlike karşısında ortaya çıkması ise şarttır. Bu sayede kişi tehlikeli duruma karşı önlem alır ve yaşamını güven içinde devam ettirir. Fobiler, neden olarak gösterilen uyaranla orantılı olmayan şiddette ortaya çıkan sıkıntı hissi ve bu abartılı […]

Categories
Fobik Kaygı Bozuklukları Kaygı Bozuklukları

Sosyal Fobi

Sosyal fobi ise anksiyete bozuklukları arasında en sık görülen bozukluk türü olup, en az 6 ay süreyle kişinin başkaları tarafından değerlendirilebileceği durumlardan kaçması bundan kaygı ve korku duyması olarak özetlenebilir. Korku yaşamı veya güvenliği tehdit eden mevcut veya olası bir tehlike karşısında ortaya çıkan duygusal bir tepkidir. Korkunun böyle bir tehlike karşısında ortaya çıkması ise […]