Categories
Çocukluk Çağı Ruhsal Hastalıkları Kaygı Bozuklukları Psikiyatri Psikoloji

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı; bir sınav ya da herhangi bir değerlendirme öncesi, esnasında veya sonrasında, sınavın ya da değerlendirmenin olası olumsuz sonuçlarına yönelik ortaya çıkan, gerekli performansı göstermeye engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun olarak hissedilen duygusal, fizyolojik ve davranışsal tepkilerdir.

Categories
Fobik Kaygı Bozuklukları Kaygı Bozuklukları

Agorafobi

Categories
Kaygı Bozuklukları

Panik Bozukluğu

Categories
Fobik Kaygı Bozuklukları Kaygı Bozuklukları

Özgül Fobi

Categories
Fobik Kaygı Bozuklukları Kaygı Bozuklukları

Sosyal Fobi

Categories
Kaygı Bozuklukları

Yaygın Anksiyete Bozukluğu