Categories
Psikosomatik Hastalıklar

Bedensel Belirti Bozuklukları

Somatizasyon, daha Türkçe ifadeyle bedenselleştirme, kişinin bir bedensel kanıt bulunmadan kişinin bedensel yakınmalar göstermesi ve bu belirtileri bir hastalık emaresi olarak algılayıp tıbbi çare araması olarak tanımlayabiliriz. Bedensel Belirti Bozuklukları ise genel tıbbi bir durum çağrıştıran fiziksel belirti kümelerine karşın altta yatan/yatma olasılığı olan tıbbi durumla açıklanamayacak belirti kümesinin hastada bulunmasıdır. Belirtiler hasta tarafından üretilmez […]

Categories
Psikosomatik Hastalıklar

Hastalık Hastalığı (Hipokondriazis)

Hipokondriazis terim olarak Hipokrat zamanından beri kullanıma gelen bir sözcüktür. Hipokrat o dönemde kaburgaların alt kısmında (anatomik olarak hipokondrium olarak tanımlanır) sıkça görülen ağrılar nedeniyle bu sözcüğü kullanmıştır. Günümüzde hipokondriazis bedende bir bozukluk olmadığı halde kişinin bedensel hastalığı olduğu yönünde sürekli bir uğraş içinde olması anlamında kullanılır. Yapılan bütün tıbbi tetkikler aksini ispatlasa da kişi […]