Talat SARIKAVAK

2012 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 

Talat SARIKAVAK2013-2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, 2016-2018 yılları arasında da Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat Yüksek Lisans Porgramı’na ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Programı’nda eğitimine devam etmektedir.

Zorunlu hizmetini Diyarbakır Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’nde tamamlamıştır. Halen eğitim kadrosunda Psikiyatri uzmanı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevine devam etmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik ve Süpervizyon eğitimini, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Destekleyici Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Dr. Abdülkadir ÖZBEK Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama eğitimine devam etmektedir.

Psikanaliz, Nörogörüntüleme, Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Psikodrama, Davranışçı Ekonomi ve Nöroekonomi başlıca ilgi duyduğu alanlardır.

Sitenin kurucularındandır ve teknik altyapı sorumlusudur.

Üye Olduğu Dernekler
  1. Türkiye Psikiyatri Derneği
  2. Society for Neuroeconomics
  3. İzmir Psikodrama Derneği
  4. Buğday Derneği
  5. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

Yer Aldığı Çalışma, Proje ve Yayınlar

Bildiriler
  1. T. SARIKAVAK, Metotreksat Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Bir    Olgu    Sunumu, Poster Sunumu, Tpd 18. Yıllık Toplantı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu,      23 Nisan 2014, 26 Nisan 2014.
  2. T. SARIKAVAK Panel : Genç Uzman Gözünden Poliklinik Şartlarında Bipolar Bozukluğu Her Yönüyle Ele Almak; Metabolik Yan Etkileri Değerlendirmek, 23. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan 2019
  3. T. SARIKAVAK, Ö. Özkalaycı, D. Isman Haznedaroglu, N. Mete Gökmen, A.      Zerrin  Sin,      H. Elbi; e-Poster Presentation : Investigation of Immunologic Parameters in The First Episode Psychosis Patients, 27th European Congress of Psychiatry, 6 – 9 April 2019,    Warsaw, Poland
Yayınlar
  1. Reliability and validity of Turkish Form of Somatic Symptom Scale and Level 2 Somatic Symptom Scale
  2. Sistemik Kortikosteroid Kullanımına İkincil Gelişmiş Bir Psikotik Bozukluk FP       Çökmüş, K Aşçıbaşı, T Sarıkavak, E Özmen Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016;17(1):74-76.