Talat SARIKAVAK

2012 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2013-2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, 2016-2018 yılları arasında da Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Psikiyatri uzmanı olarak görevine devam etmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Modül teorik eğitimini ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Destekleyici Terapi Eğitimini tamamlamıştır.

Psikanaliz, Nörogörüntüleme, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Psikodrama, Davranışçı Ekonomi ve Nöroekonomi başlıca ilgi duyduğu alanlardır.

Sitenin kurucularındandır ve teknik altyapı sorumlusudur.

Yer Aldığı Çalışma, Proje ve Yayınlar

  1. Metotreksat Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu, TPD 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 23-26 Nisan 2014, Antalya, Türkiye
  2. Reliability and validity of Turkish Form of Somatic Symptom Scale and Level 2 Somatic Symptom Scale